สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณี (EMS) รับสมัครบัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"