สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้

สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ รับสมัครวันที่ 1-20 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
-มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะชนิดทุกประเภท (ชนิดที่ 2 หรือ 3) ตามพระราชบัญญัติ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th รับสมัครวันที่ 1-20 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"