คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกพนักงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 18 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป 1 อัตรา

-วุฒิปริญญตรีทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
-มีทักษะในการสือสารทีดี และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
-มีความสามารถในการเป็นพิธีกร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 18 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"