สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง รับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา
-ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"