สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 16-22 มีนาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 16-22 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"