โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครลูกจ้าง 10 อัตรา

โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระแงะ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"