กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือก 18 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-31 มกราคม 2567

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์

2.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 16 อัตรา
-ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ https://dnp.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 22-31 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"