กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขัน 69 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 69 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2.นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 11 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 12 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา

6.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา

7.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 17 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

9.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาการสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dsdw.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"