กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 33 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.นักพัฒนาสังคม (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) 1 อัตรา
2.นักพัฒนาสังคม (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่) 1 อัตรา
3.นักพัฒนาสังคม (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 1 อัตรา
4.นักพัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่) 1 อัตรา
5.นักสังคมสงเคราะห์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
6.นักจิตวิทยา (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน) 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
7.พนักงานคอมพิวเตอร์ (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) 1 อัตรา
8.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี) 1 อัตรา
9.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา
10.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
11.พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท) 1 อัตรา
12.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย) 1 อัตรา
13.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม) 1 อัตรา
14.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์) 1 อัตรา
15.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร) 1 อัตรา
16.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม) 1 อัตรา
17.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา) 1 อัตรา
18.พนักงานคอมพิวเตอร์ (นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์) 1 อัตรา
19.พนักงานคอมพิวเตอร์ (นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์) 1 อัตรา
20.พนักงานคอมพิวเตอร์ (นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา
21.พนักงานคอมพิวเตอร์ (นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี) 1 อัตรา
22.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย) 1 อัตรา
23.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี) 1 อัตรา
24.พนักงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี) 1 อัตรา
25.นายช่างสำรวจ (นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร) 1 อัตรา
26.นายช่างสำรวจ (นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์) 1 อัตรา
28.นายช่างรังวัด (นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี) 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
29.เจ้าพนักงานธุรการ (นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก) 1 อัตรา
30.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี) 1 อัตรา
31.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน) 1 อัตรา
32.พนักงานบริการ (นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย) 1 อัตรา
33.ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"