การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 129 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรแต่งตั้งเป็นพนักงาน 129 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-22 กรกฎาคม 2566

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรแต่งตั้งเป็นพนักงา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.วิศวกร (4) (โยธา) 6 อัตรา
2.วิศวกร (4) (แหล่งน้ำ) 1 อัตรา
3.วิศวกร (4) (ไฟฟ้า) 2 อัตรา
4.วิศวกร (4) (เครื่องกล) 2 อัตรา
5.วิศวกร (4) (สิ่งแวดถ้อม) 2 อัตรา
6.วิศวกร (4) (อุตสาหการ) จำา1 อัตรา
7.สถาปนิก (4) 2 อัตรา
8.นักธรณีวิทยา 1 อัตรา
9.นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) 2 อัตรา
10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 8 อัตรา
11.เศรษฐกร (4) 5 อัตรา
12.นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 8 อัตรา
13.นิติกร (4) 6 อัตรา
14.นักบริหารงานทั่วไป (4) 8 อัตรา
15.นักบริหารงานพัสดุ (4) 1 อัตรา
16.บุคลากร (4) 1 อัตรา
17.วิทยากรฝึกอบรม (4) 2 อัตรา
18.ผู้ตรวจสอบ (4) 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://pwa.jobthaigov.com/ รับสมัครวันที่ 12-22 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"