สำนักงานประกันสังคม รับสมัครเลือกสรรพนักงานประกันสังคม 10 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-125 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 10 อัตรา
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 19-125 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"