สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงาน 25 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 25 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-27 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) 15 อัตรา
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ในสาขาวิชาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

2.นิติกร 10 อัตรา
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางระบบ Google Form ช่องทางเดียวเท่านั้น ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และส่งใบสมัครผ่านระบบได้เพียง 1 ครั้ง โดยแนบรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG และเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF/JPG (ขนาดไฟล์รูปถ่ายและเอกสารแต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 MB) กรณีที่สมัครก่อนวันที่เปิดและหลังวันที่ปิดรับสมัคร จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์แนบ รับสมัครวันที่ 21-27 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"