สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ

สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 18-24 เมษายน 2567

ประกาศสํานักงานสถิติจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานสถิติ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 18-24 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"