โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือก เข้ารับราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"