วิทยาลัยชุมชนสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 25-31 สิงหาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่งานธุรการ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / บรรณารักษ์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
-มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (word, excel, powerpoint) E-mail และ internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
-มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
-มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
-หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวัดและประเมินผล / คณิตศาสตร์ / สถิติ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
-มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานวัดและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักวิชาการ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
-เพศชาย
-มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
-มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักอำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 48/1 ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 25-31 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"