สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม รับสมัครวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566

ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 อัตรา
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"