สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการเงินทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง)
-เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://ldd12.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"