การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลายอัตรา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลายอัตรา รับสมัครวันที่ 9-19 เมษายน 2566

ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลายอัตรา

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรส และไม่เคยมีบุตร
 3. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 4. อายุไม่เกิน 28 ปี โดยไม่เกิดก่อน 9 เมษายน 2538
 5. ผู้หญิง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มี BMI ไม่เกิน 21
 6. ผู้ชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มี BMI ไม่เกิน 24.5
 7. สามารถเอื้อมแตะเลยเส้นความสูง 212 ซม. ด้วยเท้าเปล่าทั้งหญิงและชาย
 8. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสายตาดี (ไม่สวมแว่นสายตา)
 9. สามารถว่ายน้ำต่อเนื่องได้ 25 เมตร
 10. ไม่มีรอยสักที่สามารถมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ
 11. ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 12. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (Fully Vaccinated)

มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ

 • THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 59 คะแนนขึ้นไป (ศึกษาและสำรองที่นั่งการสอบ THAI-TEP ที่ Facebook Page THAI-TEP) หรือ
 • Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Paper-based 500 คะแนนขึ้นไป หรือ Computer-based 173 คะแนนขึ้นไป หรือ Internet-based 61 คะแนนขึ้นไป

ผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ผลคะแนนภาษาที่สาม (ถ้ามี) และผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร เช่น JLPT: N3 – N1 / HSK: ≥ 4 / TOPIK: ≥ 3 / GOETHE: ≥ B1 / DELF ≥ B1 และ/หรือ DALF ≥ C1

การฝึกอบรม

บนเส้นทางแห่งความสำเร็จและการเป็นสายการบินระดับโลก การบินไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องผ่านหลักสูตรขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 42 วัน และตลอดระยะเวลาที่พนักงานทำงานร่วมกับการบินไทยจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิต

โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะ

 1. การบริการบนเครื่องบิน
 2. ภาษาและวัฒนธรรม
 3. Safety & Security
 4. อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์
 5. First Aid
 6. การสื่อสารภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส
 7. การสื่อสารและมารยาทสังคม
 8. การใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินและหลักสูตรพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

ค่าตอบแทน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญา โดยระหว่างการฝึกอบรมพนักงานจะได้รับเงินเดือนขั้นพื้นฐานและเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติการบิน โดยมีสัญญาจ้างงาน 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานดีอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างทุก 3 ปี นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://career.thaiairways.com/cabin-crew-recruitment-2023/ รับสมัครวันที่ 9-19 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"