สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัคร 4 อัตรา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
1.1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 1 อัตรา
1.2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลยะหริง 1 อัตรา
1.3.กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ หรือทางพาณิชยกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://sasukpattani.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"