กรมการจัดหางาน รับสมัครไปทํางานในประเทศสิงคโปร์ 100 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทํางานในประเทศสิงคโปร์ 100 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทํางานในประเทศสิงคโปร์

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสํานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ให้ดําเนินการจัดหาคนหางานไปทํางานกับนายจ้างบริษัท Singapore Airlines Limited ซึ่งประกอบกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 25 Airline Road, Singapore 819829

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Stewardess) 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สัญชาติไทย
-จบการศึกษาระดับปริญญา
-เพศหญิง ส่วนสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป
-ปฏิบัติงานและประจําการที่ประเทศสิงคโปร์ได้
-มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ (TOEIC คะแนนชั้นตํา 600 หรือ TOEFL คะแนนขั้นตำ 500 หรือ FLIELTS คะแนนขั้นต่า Least 6)
-ผู้สมัครที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างพื้นฐาน 1,450 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน หรือประมาณ 36,637 บาทต่อเดือน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 : 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ 25.0810 บาท)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.singaporeair.com.sg/careers รับสมัครวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"