สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส รับสมัครบุคคลภายนอก

สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา รับสมัครวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
งานด้านจิตวิทยา 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาทุกประเภท หรือหลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส รับสมัครวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"