คณะแพทยศาสตร์ มนร. รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-19 ตุลาคม 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เภสัชกร 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขา เภสัชกรชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรมของประเทศไทย

2.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
-ได้รับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
-หากมีประสบการณ์การพยาบาลห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail : [email protected] รับสมัครวันที่ 3-19 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"