สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล รับสมัครวันที่ 25-29 กันยายน 2566

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ปฏิบัติงานตรวจจับความเร็ว) 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
-มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานเอกสาร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 25-29 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"