ท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง

ท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน รับสมัครวันที่ 8-15 กันยายน 2566

ประกาศท่าอากาศยานนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครวันที่ 8-15 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"