โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 4 อัตรา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา
-รับสมัครเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18-50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบและต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีความรู้ความสามารถและความชํานาญไในหน้าที่
-มีความประพฤติดี และมีใจรักการบริการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"