กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล รับสมัครวันที่ 13-30 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง และรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง
การจ้างเหมาบริการครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคลโดยมีคุณลักษณะเฉพาะตําแหน่งตามที่กําหนด (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตําแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 13-30 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"