สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครลูกจ้าง 25 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง 25 อัตรา รับสมัครวับัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) 25 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร รับสมัครวับัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"