โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครลูกจ้าง 3 อัตรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 2 พฤศจิกายน 2566

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยา การให้คำปรึกษาและการแนะแนว การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แนะแนวการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.นักการภารโรง 1 อัตรา
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 50 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครบัดนี้ถึง 2 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"