กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 8 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 8 อัตรา
-ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันกำหนดรับสมัครวันสุดท้าย

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"