กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 60 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 60 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทุกสาขา และได้รับคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
-ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้น ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด (เมื่อผ่านการฝึกอบรมตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนด)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 224 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รับสมัครวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"