กรมชลประทาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครพนักงานราชการ 84 อัตรา

กรมชลประทาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 84 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1.เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา
3.เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 1 อัตรา
5.นายช่างชลประทาน 23 อัตรา
6.นายช่างโยธา 1 อัตรา
7.นายช่างสำรวจ 6 อัตรา
8.นายช่างเครื่องกล 10 อัตรา
9.นายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา
10.นายช่างภาพ 3 อัตรา
11.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา
12.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
13.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
14.นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
15.นิติกร 3 อัตรา
16.นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
17.นักธรณีวิทยา 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
18.วิศวกรชลประทาน 2 อัตรา
19.วิศวกรโยธา 2 อัตรา
20.วิศวกรเครื่องกล 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"