สำนักงาน ป.ย.ป. รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 อัตรา
-ได้รับปริญญาบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"