กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-29 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่าภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 9-29 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"