กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา รับสมัครวันที่ 11 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักจัดการงานทั่วไป 18 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
-เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 11 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"