สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครเข้ารับราชการ 143 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 143 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-18 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
-เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

2.ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 131 อัตรา
-นายแพทย์ปฏิบัติการ 46 อัตรา
-ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
-เภสัชกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
-นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ 7 อัตรา
-นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
-นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ 2 อัตรา
-นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 1 อัตรา
-นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา
-นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา
-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 57 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน เลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 5-18 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"