สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-29 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint เป็นต้น

2.นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint เป็นต้น

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 11-29 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัค


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"