การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 55 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 55 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-22 มีนาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักบัญชี 2 อัตรา
2.นักการตลาด1 อัตรา
3.นักฝึกอบรม 1 อัตรา
4.วิศวกรไฟฟ้า (ลักษณะงานด้านวิชาการ) 6 อัตรา
5.วิศวกรไฟฟ้า (ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ) 3 อัตรา
6.วิศวกรเครื่องกล 3 อัตรา
7.วิศวกรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
8.นักวิชาการ (ด้านเศรษฐกิจ) 1 อัตรา
9.นักบัญชี 5 อัตรา
10.นักการเงิน 1 อัตรา
11.นักประมวลผลข้อมูล 7 อัตรา
12.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
13.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
14.ช่างเทคนิคไฟฟ้า 9 อัตรา
15.ช่างเทคนิคสายอากาศ 5 อัตรา
16.ช่างเทคนิคโยธา 7 อัตรา
17.ช่างเทคนิคเครื่องกล 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 16-22 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"