จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 17-21 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2 ชั้น 2 ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 17-21 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"