โรงพยาบาลยะลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณ 16 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ 16 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ จุดคัดกรอง ทางเข้าโรงพยาบาลยะลา หน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารเก่า) โรงพยาบาลยะลา รับสมัครวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"