โรงพยาบาลยะลา รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

ADVERTISEMENT

2.นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างยินทีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น โรงพยาบาลยะลา รับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร