ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริการสื่อ 2 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"