สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา รับสมัคบัดนี้ถึง 26 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักการตลาดรุ่นใหม่ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา) 2 อัตรา
-ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และไค้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดการรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัคบัดนี้ถึง 26 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"