มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 36 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 สาขาวิชาการประถมศึกษา 36 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-22 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 36 อัตรา
-ผู้ที่สมัครต้องมีภูมิสําเนาอยู่ในตําบลที่ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-กำสังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีทารศึกษา 2564

จังหวัดยะลา จํานวน 10 อัตรา
-ต.หน้าถ้า อ.เมืองยะลา 1 อัตรา
-ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา 2 อัตรา
-ต.วังพญา อ.รามัน 1 อัตรา
-ต.อาซ่อง อ.รามัน 1 อัตรา
-ต.เนินงาม อ.รามัน 1 อัตรา
-ต.ยะหา อ.ยะหา 1 อัตรา
-ต.ตลิ่งชัน อ.บันบังสตา 1 อัตรา
-ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา 1 อัตรา
-ต.แม่หวาด อ.ธารโต 1 อัตรา

จังหวัดปัตตานี จํานวน 9 อัตรา
-ต.ตาแกะ อ.ยะหรึ่ง 2 อัตรา
-ต.กระโด อ.ยะรัง 1 อัตรา
-ต.เขาตูม อ.ยะรัง 1 อัตรา
-ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ 1 อัตรา
-ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ 1 อัตรา
-ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ 2 อัตรา
-ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ 1 อัตรา

จังหวัดนราธิวาส จํานวน 6 อัตรา
-ต.กะลุวอ อ.เมือง 1 อัตรา
-ต.ลาภู อ.เมือง 1 อัตรา
-ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 1 อัตรา
-ต.โคกเคียน อ.มือง 1 อัตรา
-ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 1 อัตรา
-ต.ลาโละ อ.รือเสาะ 1 อัตรา

จังหวัดสงขลา จํานวน 11 อัตรา
-ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย 1 อัตรา
-ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย 1 อัตรา
-ต.ปากบาง อ.เทพา 2 อัตรา
-ต.สะคอม อ.เทพา 1 อัตรา
-ต.ประกอบ อ.นาทวี 1 อัตรา
-ต.คลองกวาง อ.นาทวี 1 อัตรา
-ต.ฉาง อ.นาทวี 1 อัตรา
-ต.สะท้อน อ.นาทวี 1 อัตรา
-ด.ท่าประดู่ อ.นาทวี 1 อัตรา
-ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย 1 อัตรา

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์ EMS เท่านั้น ส่งที่ สำนักงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร A 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 5-22 ตุลาคม 2564

ใบสมัครลิงค์สำหรับสมัครคู่มือการส่งใบสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 เว็บไซต์ข่าวรับสมัครงานราชการล่าสุด

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"