โรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ พีระยา 3 รับสมัครครูอัตราจ้างประจำโรงเรียน

โรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ พีระยา 3 รับสมัครครูอัตราจ้างประจำโรงเรียน

ADVERTISEMENT

รงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ พีระยา 3 รับสมัครครูอัตราจ้างประจำโรงเรียน รับสมัครบัดนี้ถึง 7 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

หลักฐานการรับสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนา Transcript
4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต (กำหนดการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ วันที่ 8ตุลาคม 2564) รับสมัครบัดนี้ถึง 7 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร