โรงพยาบาลรามัน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 12 -23 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ (โรงครัว) 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
-สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรที่กำหนดได้
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-อายุ 20 – 40 ปี
-หากมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร การใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่ายหรือมีภูมิลำเนาใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิที่สูงกว่าที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-อายุ 20 – 35 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 รับสมัครวันที่ 12 -23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"