โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาก่อสร้าง /ทางช่างส ารวจ /ทางช่างโยธา
-กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
-หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบแปลนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 โรงพยาบาลรามัน รับสมัครวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"