วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในรหัสสาขา 102 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

2.พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอินที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร