สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร