วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริกา 5 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา และตำแหน่งเลขานุการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา และตำแหน่งเลขานุการ

1.ตำแหน่งอาจารย์กลุ่มงานการจัดการศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่งเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา หรือยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านทาง e-mail:[email protected] รับสมัครวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"