โรงพยาบาลบันนังสตา รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลบันนังสตา รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลบันนังสตา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ลุ่มงานการจัดการ งานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบันนังสตา รับสมัครวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"